Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

61 Konwersatorium Krystalograficzne
27 - 28 czerwca 2019 r. (czwartek, piątek)
61st Polish Crystallographic Meeting
June 27 - 28, 2019


Warsztaty Naukowe PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction
"Zaawansowane zastosowania oprogramowania CrysAlisPro"
26 czerwca 2019 r. (środa)

oraz Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
28 czerwca 2019 r. (piątek)

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction prowadzone przez dr. Jakuba Wojciechowskiego, dr. Przemysława Steca i dr. Grzegorza Próchniaka (ROD Poland) zapoznają słuchaczy z zaawansowanymi zastosowaniami oprogramowania CrysAlisPro Tematy poruszane podczas Warsztatów:
- Co nowego? Wprowadzenie do najnowszej wersji CrysAlisPro.
- Porady i triki usprawniające pracę z CrysAlisPro.
- Dostosowanie strategii gromadzenia danych do swoich potrzeb.
- Przetwarzanie zbiorów danych otrzymanych w wyniku pojawienia się nieoczekiwanych problemów podczas ich zbierania.Termin przesyłania streszczeń komunikatów upłynął

212 uczestników - 20 referatów - 161 plakatów - 85 uczestników Warsztatów PTKryst/Rigaku

Szczegółowy program konferencji na komputery i tablety (plik pdf)
Szczegółowy program konferencji na smatfony (plik pdf)

Plan sesji plakatowych A i B (plik pdf) 

Organizatorzy:

Komitet Krystalografii PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

 

Główny sponsor:

Rigaku Oxford Diffraction


Sponsorzy:

Testchem/Rigaku  

Malvern PANalytical